Urbanistički planovi

Urbanistički plan uređenja naselja - Popovići
(11/2011)

Tekstualni dio
Grafički dio
 
Urbanistički plan uređenja - Gruda
(10/2011)

Tekstualni dio
Grafički dio
 
Urbanistički plan uređenja - Gruda-Radna zona
(10/2011)

Tekstualni dio
Grafički dio
 
Urbanistički plan uređenja - Popovići-Kopačica (UPU 88)
(04/2011) 

Tekstualni dio
Grafički dio
 
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene „Kopačica“ – Popovići (UPU 88)  
(03/2017.) Pročišćeni izvornik
Tekstualni dio
Grafički dio
 
Urbanistički plan uređenja - Molunat
(12/2011)

Tekstualni dio
Grafički dio
 

Urbanistički plan uređenja - Cavtat sa Zvekovicom

(3/2016)

Tekstualni dio
Grafički dio
 
Urbanistički plan uređenja - "Zračna luka Čilipi"  (Izvornik)
(01/2015)

Tekstualni dio

Grafički dio
Prilozi za Knjigu 2
 
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi“
(prijedlog plana za javnu raspravu 01/2016.)

Tekstualni dio
Grafički dio

 

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Zračna luka Čilipi“
(Izvješće o javnoj raspravi 01/2016.)

 Izvješće