• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Obavijesti

 • Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti +

  OPĆINA KONAVLE Trumbićev put 25, Cavtat, 21. rujna 2017. god.Povjerenstvo za provedbu natječajaTemeljem članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima Opširnije
 • Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Njegovateljica (Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle“) +

  Na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14 i 99/15), članka 30. Statuta Opširnije
 • Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća (28. rujna 2017. godine, 18 sati) +

  Općinsko vijeće Sazivam 2.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 28.rujna 2017.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom Opširnije
 • Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove +

  Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i Opširnije
 • Natječaj za posao čistačice i pomoćnog kuhara - Dom za starije i nemoćne osobe ''Konavle'' +

  Na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15), članka 30. Statuta Doma za Opširnije
 • Zaključak o sufinanciranju prijevoza studenata +

  Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 ) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Opširnije
 • Javni natječaj za prodaju službenog vozila +

  Na temelju Odluke općinskog načelnika KLASA:407-07/01-17/1, UR.BROJ:2117/02-02/17-2 od 22. kolovoza 2017. godine, Općina Konavle objavljuje javni natječaj za prodaju službenog Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Zaključak o sufinanciranju prijevoza studenata


Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 ) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2017. ( Službeni glasnik Općine Konavle 12/16 ) općinski načelnik donosi

ZAKLJUČAK

I.

Odobrava se sufinanciranje prijevoza u visini 50% cijene koštanja prijevozne karte na relaciji Konavle-Dubrovnik-Konavle studentima s područja Općine Konavle za akademsku 2017/2018. g. počevši od 01. rujna 2017. do 30. lipnja 2018. godine.

II.

Pravo na subvenciju prijevoza iz stavka I. ovog Zaključka ostvariti će studenti koji podnesu zahtjev na propisanom obrascu i uz njega prilože preslik osobne iskaznice ( ili uvjerenje o prebivalištu ); potvrdu o redovnom upisu na studij u akademskoj 2017/2018. godini.
Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Općinskim uredima Cavtat i Grude, te na službenim stranicama www.opcinakonavle.hr.

III.

Popunjeni zahtjevi s traženom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Konavle, Trumbićev put 25, 20210 Cavtat poštom ili osobno u pisarnicu Općine Konavle.

IV.

Libertas d.o.o. za prijevoz putnika Dubrovnik izdavati će pokaze studentima po prethodno dobivenom odobrenju Općine Konavle, te uz mjesečne račune dostavljati popis studenata kojima su izdati pokazi.

Općinski načelnik

Božo Lasić, dipl.iur.

OBRAZAC ZAHTJEVA MOŽETE SKINUTI OVDJE.