• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Obavijesti

 • Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti +

  OPĆINA KONAVLE Trumbićev put 25, Cavtat, 21. rujna 2017. god.Povjerenstvo za provedbu natječajaTemeljem članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima Opširnije
 • Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Njegovateljica (Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle“) +

  Na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14 i 99/15), članka 30. Statuta Opširnije
 • Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća (28. rujna 2017. godine, 18 sati) +

  Općinsko vijeće Sazivam 2.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 28.rujna 2017.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom Opširnije
 • Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove +

  Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i Opširnije
 • Natječaj za posao čistačice i pomoćnog kuhara - Dom za starije i nemoćne osobe ''Konavle'' +

  Na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15), članka 30. Statuta Doma za Opširnije
 • Zaključak o sufinanciranju prijevoza studenata +

  Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 ) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Opširnije
 • Javni natječaj za prodaju službenog vozila +

  Na temelju Odluke općinskog načelnika KLASA:407-07/01-17/1, UR.BROJ:2117/02-02/17-2 od 22. kolovoza 2017. godine, Općina Konavle objavljuje javni natječaj za prodaju službenog Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Odluku o sufinanciranju udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2017/2018.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Konavle" broj 6/14) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2017. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 12/16 ) Općinski načelnik dana 19. srpnja 2017. godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda
za školsku 2017/2018. g.

Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Konavle određuje pravo na novčanu pomoć roditeljima slabijeg imovnog stanja, način i visinu isplate sredstava za sufinanciranje nabave udžbenika za školsku godinu 2017/18.

Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji učenika ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da je roditelju učenika u 2017. godini odobren dječji doplatak od strane nadležnih državnih tijela i to baš za djecu kojoj se udžbenici sufinanciraju ovom Odlukom;
- da jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Konavle;

Učenici kojima će temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o socijalnoj skrbi nabavu udžbenika financirati nadležno ministarstvo, ne mogu biti korisnici financijskih sredstava po ovoj Odluci.

Zahtjev za novčanu pomoć na propisanom obrascu sa dokazima o ostvarivanju prava na novčanu pomoć dostavlja se Upravnom odjelu za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti Općine Konavle u vremenu od 04. rujna do 04. listopada 2017.g.

Obrazac zahtjeva roditelji će moći preuzeti u Općinskim uredima u Cavtatu i Grudi, te na web stranici Općine Konavle.
Članak 3.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanje prava na novčanu pomoć u kupnji udžbenika je 04. listopada 2017. godine.

Članak 4.
Određuje se visina sredstava novčane pomoći radi sufinanciranja kupnje udžbenika po učeniku i to:
za učenike od 2. do 4. razreda............................ 300,00 kuna
za učenike od 5. do 8. razreda............................ 500,00 kuna

Članak 5.
Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti dostaviti će rješenja i cjelokupni popis roditelja za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika Upravnom odjelu za proračun, financije i gospodarstvo na provedbu.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Konavle".

KLASA: 602-02/17-01/01
URBROJ: 2117/02-02/17-1
Cavtat, 19. srpnja 2017.g.


IZVORNA ODLUKA
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA NOVČANU POMOĆ ZA UPNJU UDŽBENIKA