• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Obavijesti

 • Javni natječaj za prodaju službenog vozila +

  Na temelju Odluke općinskog načelnika KLASA:407-07/01-17/1, UR.BROJ:2117/02-02/17-2 od 22. kolovoza 2017. godine, Općina Konavle objavljuje javni natječaj za prodaju službenog… Opširnije
 • Odluku o sufinanciranju udžbenika učenicima osnovnih Å¡kola Cavtat i Gruda za Å¡kolsku 2017/2018. +

  Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Konavle" broj 6/14) i Programa socijalno zdravstvenih potreba… Opširnije
 • Odbor za javna priznanja objavljuje P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja +

  OPĆINA KONAVLEODBOR ZA JAVNA PRIZNANJANa temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Konavle («Službeni glasnik Općine Konavle» br.4/11)Odbor za… Opširnije
 • Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja 2017. +

   OPĆINA KONAVLE  ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA Na temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Konavle («Službeni glasnik Općine Konavle»… OpÅ¡irnije
 • Natječaj za prodaju službenog vozila +

  Na temelju Odluke općinskog načelnika KLASA:407-07/01-17/1, UR.BROJ:2117/02-02/17-1 od 23. srpnja 2017. godine, Općina Konavle objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila OpÅ¡irnije
 • Poziv na 1.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle +

  Općinsko vijeće Sazivam 1.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 26.srpnja 2017.g. (srijeda) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom… Opširnije
 • Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle +

  Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (PDF) Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Odbor za javna priznanja objavljuje P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja


grb opcine konavle

OPĆINA KONAVLE

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA

Na temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Konavle («Službeni glasnik Općine Konavle» br.4/11)Odbor za javna priznanja objavljuje

P O Z I V
za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja

Općina Konavle pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja se dodjeljuju dana 21.listopada 2017.g.,na Dan Općine Konavle.

Javna priznanja se mogu dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama u zemlji i inozemstvu radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Konavle,i to:

I. Imenovanje počasnim građaninom Općine Konavle,
II. Nagrada Općine Konavle za životno djelo,
III. Nagrada Općine Konavle.
IV. Zahvalnica Općine Konavle.

Počasnim građaninom Općine Konavle može se imenovati građanin Republike Hrvatske i druge države koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje ugleda Općine Konavle u Hrvatskoj,ali i izvan državnih granica.

Nagrada Općine pod točkom II. dodjeljuje se za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Općine Konavle iz sljedećih područja:
- kulture,
- znanosti,
- odgoja i prosvjete,
- zdravstva i socijalne skrbi,
- tehničke kulture,
- Å¡porta i tjelesne kulture,
- prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Nagrada Općine pod točkom III. dodjeljuje se za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja fizičkim i pravnim osobama ostvarenim u protekloj kalendarskoj godini.
Nagrada Općine Konavle može se dodijeliti za dostignuća i osobite rezultate iz sljedećih područja:
- kulture,
- znanosti,
- odgoja i prosvjete,
- zdravstva i socijalne skrbi,
- tehničke kulture,
- Å¡porta i tjelesne kulture,
- prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Zahvalnica Općine Konavle je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti,kao i za uspješnu suradnju,te za doprinos razvoju i ugledu Općine Konavle.

Kandidate za dodjelu javnih priznanja u pisanom obliku mogu predlagati:
- najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Konavle;
- radna tijela Općinskog vijeća Općine Konavle,osim Odbora za dodjelu javnih priznanja;
- općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika;
- pravne osobe i udruge građana sa sjedištem na području Općine Konavle;
- najmanje tri fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Konavle.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja treba sadržavati:
- podatke o podnositelju prijedloga;
- iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Konavle,prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju;
- vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja mogu se dostaviti do 21.kolovoza 2017.godine.
Prijedlozi se dostavljaju na adresu:Općina Konavle,Cavtat,Trumbićev put 25,Upravni odjel za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti.

ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KONAVLE

KLASA:061-01/17-01/01

UR.BROJ:2117/02-02-17-1

Cavtat, 1.kolovoza 2017.g.