• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Obavijesti

 • Javni natječaj za prodaju službenog vozila +

  Na temelju Odluke općinskog načelnika KLASA:407-07/01-17/1, UR.BROJ:2117/02-02/17-2 od 22. kolovoza 2017. godine, Općina Konavle objavljuje javni natječaj za prodaju službenog Opširnije
 • Odluku o sufinanciranju udžbenika učenicima osnovnih škola Cavtat i Gruda za školsku 2017/2018. +

  Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Konavle" broj 6/14) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Opširnije
 • Odbor za javna priznanja objavljuje P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja +

  OPĆINA KONAVLEODBOR ZA JAVNA PRIZNANJANa temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Konavle («Službeni glasnik Općine Konavle» br.4/11)Odbor za Opširnije
 • Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja 2017. +

   OPĆINA KONAVLE  ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA Na temelju članka 17. Odluke o javnim priznanjima Općine Konavle («Službeni glasnik Općine Konavle» Opširnije
 • Natječaj za prodaju službenog vozila +

  Na temelju Odluke općinskog načelnika KLASA:407-07/01-17/1, UR.BROJ:2117/02-02/17-1 od 23. srpnja 2017. godine, Općina Konavle objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila Opširnije
 • Poziv na 1.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle +

  Općinsko vijeće Sazivam 1.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 26.srpnja 2017.g. (srijeda) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom Opširnije
 • Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle +

  Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (PDF) Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Poziv na 1.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle



grb opcine konavle


Općinsko vijeće


Sazivam 1.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 26.srpnja 2017.g. (srijeda) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:


DNEVNI RED

1. Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi – Financijsko izvješće za 2016.g.
2. Čistoća i zelenilo d.o.o. Konavle – Financijsko izvješće za 2016.g.
3. Dom za starije i nemoćne osobe Konavle – Financijsko izvješće za 2016.g.
4. Dječji vrtić Konavle – Financijsko izvješće za 2016.g.
5. Javna vatrogasna postrojba Konavle – Financijsko izvješće za 2016.g.
6. Muzeji i galerije Konavala – Financijsko izvješće za 2016.g.
7. Prijedlog Odluke o donošenju urbanističkog plana Mihanići (UPU49).
8. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle.
9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Konavle.
10. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja Općine Konavle.
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Konavle.


Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.


KLASA:021-01/17-01/1

UR.BROJ:2117/02-03/1-17-1

Cavtat,12.srpnja 2017.g.