• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Obavijesti

 • Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti +

  OPĆINA KONAVLE Trumbićev put 25, Cavtat, 21. rujna 2017. god.Povjerenstvo za provedbu natječajaTemeljem članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima Opširnije
 • Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Njegovateljica (Dom za starije i nemoćne osobe „Konavle“) +

  Na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14 i 99/15), članka 30. Statuta Opširnije
 • Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća (28. rujna 2017. godine, 18 sati) +

  Općinsko vijeće Sazivam 2.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 28.rujna 2017.g. (četvrtak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom Opširnije
 • Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove +

  Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i Opširnije
 • Natječaj za posao čistačice i pomoćnog kuhara - Dom za starije i nemoćne osobe ''Konavle'' +

  Na temelju članka 212. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15), članka 30. Statuta Doma za Opširnije
 • Zaključak o sufinanciranju prijevoza studenata +

  Na temelju članka 47. Statuta Općine Konavle – pročišćeni tekst ( Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 ) i Programa socijalno zdravstvenih potreba Opširnije
 • Javni natječaj za prodaju službenog vozila +

  Na temelju Odluke općinskog načelnika KLASA:407-07/01-17/1, UR.BROJ:2117/02-02/17-2 od 22. kolovoza 2017. godine, Općina Konavle objavljuje javni natječaj za prodaju službenog Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, pridržavajući se Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, objavljuje Listu prednosti za pedagošku godinu 2017./2018.


Na temelju čl. 13. i čl. 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, nakon što je Komisija za upis završila rad i upoznala članove Upravnog vijeća s rezultatima upisa djece u jaslice i vrtić za pedagošku godinu 2017./2018. jednoglasno je donijelo sljedeću


O D L U K U

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, pridržavajući se Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, objavljuje Listu prednosti za pedagošku godinu 2017./2018.

 

I     LISTA PREDNOSTI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018.DJEČJI VRTIĆ I JASLICE CAVTAT 

Jaslice – mješovita skupina

 

            IME I PREZIME                 Broj bodova

 

1.      Marko Klaić                                     5

2.      Ivan Banović                                    5

3.      Tena Ćumo                                      4

4.      Mateo Urlović                                  4

5.      Ivana Radelj                                     4

6.      Borna Udženija                                4

7.      Petar Janović                                   4

8.      Doris Dupčić                                    4

9.      Noa Žanetić                                      4

10.  Laura Botić                                      4

11.  Mateo Radelj                                    4

12.  Ivo Dimnić                                        4

13.  Maris Goluža                                   4

14.  Barbara Barkiđija                           4

15.  Jakov Bajac                                      4

16.  David Krmek                                   4

17.  Mia Džono                                        4

18.  David Džambas                                4

19.  Jakov Begić                                      4

20.  Marin Srgota                                    4

21.  Lara Braičević                                 4

22.  Dominik Toljan                               4

23.  Tonka Miljanić                                4

24.  Ante Polić                                         4

25.  Mihaela Vidak                                 4

26.  Karmen Kusalić                               4*

27.  Nikol Pranjković                              4*

28.  Maroje Gluhan                                4*

29.  Mauro Sukno                                   4*

30.  Samuel Škarlak                                4*

31.  Nikol Mijić                                        4*

32.  Marija Arkulin                                4*

33.  Mihael Katušić                                 4**

34.  Luka Braičević                                 4**

35.  Antonela Vodopija                          2**

36.  Antonio Zvrko                                 2**

37.  Tia Hodson                                       1**

38.  Sara Džambo                                               1**

39.  Nina Orepić                                      1**

40.  Manuela Vernik                               1**

41.  Maro Peica                                       1**                            

                                                          

*Djeci prijavljenoj za jaslice u Cavtatu nudi se isti program u mješovitim jaslicama u „Katićanu“.

** Djeci prijavljenoj za jaslice u Cavtatu nudi se isti program u mješovitim jaslicama u Dječjem vrtiću i jaslicama Gruda.

 

Vrtić – mješovita skupinaIME I PREZIME                 Broj bodova

 

1.      Nina Glavinić                                   6

2.      Nike Orepić                                      5

3.      Klara Barkiđija                               4

 

IZRAVAN UPIS

 

1.      Petra Gledj                          

2.      Emma Džambo                               

3.      Nika Stojak                          

4.      Nikša Miljas                         

5.      Mateo Tadić                        

6.      Nikša Fiorović                     

7.      Marijan Brnadić                 

8.      Josipa Stjepanović              

                                                                      MARIJIN DOM CAVTAT

 

 

1.      Kiara Pišonić                                    4

2.      Marina Papac                                  4

3.      Nađa Zubčević                                 4

4.      Ivan Salatić                                       4

5.      Maris Udženija                                4

6.      Iva Šiša                                             4

7.      Tea Lončar                                       2

8.      Mateo Rašić                                      1

9.      Gabriel Rašić                                   1

10.  Luka Hodson                                               1

DJEČJI VRTIĆ „KATIĆAN“ (ČILIPI)Vrtić – mješovita skupinaIME I PREZIME                             Broj bodova1.      Mario Obradović                             5

2.      Matej Popović                                  4IZRAVAN UPIS1.      Loren Karić

 

 

Jaslice - mješovita skupina

 

IME I PREZIME                 Broj bodova

 

1.      Ema Novaković                                6

2.      Natali Đurković                               5

3.      Emir Karić                                       4

4.      Mirej Karić                                      4

5.      Lea Pavlović                                     4

6.      Laura Butijer                                   4

7.      Tonia Korić                                      4

8.      Nea Grgić                                         4

9.      Jan Pujo                                           1

10.  Niko Seko                                         1                                                                    

 

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE GRUDAIZRAVAN UPIS1.      Niko Spahić

2.      Marija Pivčić

3.      Marko Banac

4.      Ana Grbavac

 

Jaslice – mješovita skupina

 

IME I PREZIME                 Broj bodova             

 

1.      Luka Monković                                6

2.      Mateo Bagoje                                   6

3.      Antonela Antunović                        4

4.      Karla Bokarica                                4

5.      Pavle Baletić                                     4

6.      Marija Bratoš                                   4

7.      Nikoleta Vidak                                 4

8.      Andrija Drašković                           4

9.      Marko Srgota                                   4

10.  Tea Vučica                                       4

11.  Cvita Čirjak                                     4

12.  Leon Muldini                                   4

13.  Roko Stojić                                       2

14.  Mateo Dragoje                                 1Vrtić – mješovita skupina

 

IME I PREZIME                 Broj bodova 1.      Ivano Vušić                                      4

2.      Kristijan Hrnić                                 4

3.      Iva Radulović                                   4

4.      Petra Koče                                        4

5.      Katarina Grgić                                3

6.      Božo Anđelinić                                 2

7.      MateaSpremić                                 2

8.      Adrijan Oreč                                    1DJEČJI VRTIĆ I JASLICE PRIDVORJE

Jaslice – mješovita skupina            IME I PREZIME                 Broj bodova 1.      Šimun Petar Sukurica                     4*

 

*Djeci prijavljenoj za vrtić i jaslice u Pridvorju nudi se isti program u Dječjem vrtiću i jaslice Gruda

LISTA ČEKANJA

Vrtić Cavtat

IME I PREZIME                 Broj bodova 

 

1.      Raul Halim                                      0NAPOMENA ZA RODITELJE  

Djeci s teškoćama u razvoju naknadno će se odrediti trajanje programa.

Roditelji su dužni donijeti Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu djeteta za upis u Dječji vrtić i jaslice Cavtat najkasnije do 1. srpnja 2017. godine

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

         Prema čl. 17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovom Odlukom imaju pravo izjaviti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

 

 

KLASA: 400-02/17-06/10

Urbroj: 2117-104-04-17-10

 

U Cavtatu, 15.svibnja 2017. 

                                                                                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                                       ___________________________________

                                                                                                  Ivo Simović