• Predstavnici Judo kluba Konavle na prijemu kod načelnika općine


  U prostorijama općine Konavle Božo Lasić je danas primio predstavnike Judo kluba Konavle - predsjednika Sada Bečića, trenera Matka Klarića, i članove kluba Pera Tuku, višestrukog osvajača
  Opširnije
 • Projekt „Gumno" OŠ Cavtat


  U trenutku kada se većina okreće novim oblicima zabave učenici OŠ Cavtat poželjeli su na tren zastati i osjetiti dašak Konavala nekad. Inspiraciju su pronašli u kamenu kojeg su oblikovali i u savršeni krug povezali vrijedni Konavljani
  Opširnije
 • Uskoro energetska obnova OŠ Gruda


  Osnovna škola Gruda prošla je 2. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava za energetsku obnovu, obavijestili su iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt je, prema odluci Dubrovačko-neretvanske županije, pripremala županijska razvojna
  Opširnije
 • Slikovnice učenika OŠ Gruda


  U prostorijama Matice hrvatske Ogranak Konavle prezentirane 4 slikovnice učenika OŠ Gruda . Radi se o slikovnicama autora: Dominika Ivana Šapra ,Zaštita priroda ; Nikol Čupić, Ljepotica Ljuta; Stele Vukić , Ljubav pobjeđuje sve prepreke i Nine Dobrašin , Neočekivano putovanje
  Opširnije
 • U Konavlima izrađene nove kućice za zlatovrane


  U sklopu projekta Edukacija o promatranju i zaštiti ptica koji provode Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s
  Opširnije
 • Župan proglasio elementarnu nepogodu radi mraza  Župan Nikola Dobroslavić proglasio je elementarnu nepogodu za Općinu Konavle i gradove Metković, Ploče i Korčula te općine Blato, Vela Luka, Smokvica, Pojezerje, Ston i Lastovo.
  Opširnije
 • -5 u Konavoskom polju; uništene poljoprivredne kulture; Općina Konavle traži proglašenje elementarne nepogode


  U noći s petka na subotu u Konavoskom polju temperatura se spustila ekstremno nisko za ovo doba godine što je nanijelo ogromnu štetu na poljoprivrednim kulturama zbog čega će Općina Konavle zatražiti proglašenje elementarne nepogode
  Opširnije
 • Izmjene UPU Kopačica - Popovići  Općinsko vijeće Općine Konavle usvojilo je na posljednjoj sjednici izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene "Kopačica-Popovići, u okviru koje se planira reciklažno dvorište koje bi trebalo ublažiti probleme s otpadom na području Općine Konavle.
  Opširnije
 • Osnovana Udruga ugostitelja Općine Konavle  Ugostitelji s područja Općine Konavle dobili su svoju udrugu. Naime, u Cavtatu je osnovana Udruga ugostitelja Općine Konavle, a za predsjednika je izabran Mislav Burđelez. Udruga ugostitelja Općine Konavle ima i
  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Obavijesti

 • Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle +

  Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (PDF) Opširnije
 • Rezultati izbora za članove općinskog vijeća Općine Konavle +

  Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Konavle Opširnije
 • Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Konavle 2017. - 2.krug izbora +

  Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine. Konavle 2017. - 2.krug izbora Opširnije
 • Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja +

  Na temelju čl. 35 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle,  raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog Opširnije
 • Obavijest stanovnicima Konavala - besplatno na Lokrum +

  Nastavno na postignuti dogovor Općine Konavle i Javne ustanove Rezervat Lokrum pozivaju se stanovnici Konavala koji imaju prebivalište na području Opširnije
 • Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Konavle 2017. +

   Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Konavle 2017. Opširnije
 • Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, pridržavajući se Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, objavljuje Listu prednosti za pedagošku godinu 2017./2018. +

  Na temelju čl. 13. i čl. 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA EU FONDOVE


Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 ), Općina Konavle objavljuje:

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA EU FONDOVE

Opis poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za EU fondove utvrđen je Pravilnikom o unutarnjem redu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 1/15 i 2/17):
- Analizira, izrađuje planove razvoja, predlaže mjere, sačinjava potrebna izvješća iz područja djelokruga rada Upravnog odjela,
- Prati stanje na području fondova EU i obavlja najsloženije poslove vezane uz to područje,
- Predlaže, koordinira projekte Općine vezane uz financiranje iz fondova Europske unije,
- Kontinuirano surađuje s tijelima uprave, poduzetnicima, drugim pravnim osobama i građanima na pripremi, praćenju i provedbi godišnjih programa iz svog djelokruga rada,
- Izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga rada, vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja,
- Sudjeluje u planiranju i prati realizaciju Proračunom planiranih prihoda i rashoda iz svog djelokruga rada,
- Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih

PODACI O PLAĆI:

Plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta utvrđuje se sukladno članku 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN28/10) i Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10 i 125/14).

Osnovica za obračun plaće jednaka je osnovici za obračun plaće za državne službenike i iznosi 5.211,02 kuna bruto.

PROVJERA ZNANJA

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Opći dio

1.1.Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
1.2. Zakon o općem upravnom postupku (4/09),

2. Posebni dio

2.1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014 – 2020 (NN 92/14),
2.2. Zakon o sustavu provedbe programa EU i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (NN 58/06).

PRAVILA TESTIRANJA

Nakon predočenja osobne iskaznice, radi utvrđivanja identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za opći i posebni dio provjere znanja.
Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 8 bodova. Intervjui se provode samo s kandidatima koji su iz svakog dijela provjere znanja ostvarili najmanje 50% (4 boda).

Za vrijeme provjere nije dopušteno koristiti literaturu, bilješke, mobitele i druga komunikacijska sredstva, razgovarati s ostalim kandidatima i napuštati prostoriju dok traje provjera.
Ukoliko neki od kandidata prekrši naprijed navedena pravila bit će udaljen s provjere a njegovi/njezini rezultati neće se priznati niti ocjenjivati.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme provjere znanja te imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će objavljeno na web stranici Općine Konavle www.opcinakonavle.hr te na oglasnoj ploči u zgradi Općine u Cavtatu, Trumbićev put 25, najmanje 5 dana prije dana provjere.