• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Obavijesti

 • Muzeji i galerije Konavala-NATJEČAJ za radno mjesto čuvar/prodavač karata +

  Muzeji i galerije Konavala-NATJEČAJ za radno mjesto čuvar/prodavač karata (klikni za preuzimanje) Opširnije
 • Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: Glavna kuharica – na određeno puno radno vrijeme +

  Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog Opširnije
 • O G L A S za upis djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2017.-2018. godinu +

  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, objavljuje O G L A S za upis djece u dječji vrtić i jaslice za Opširnije
 • Poziv za 25.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle +

       Općinsko vijećeSazivam 25.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 21.ožujka 2017.g. (utorak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom Opširnije
 • O B A V I J E S T ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA – POSTAVLJANJE UGOSTITELJSKIH STOLOVA U CAVTATU +

  OPĆINA KONAVLEUpravni odjel za prostorno uređenje,zaštitu okoliša,komunalni sustav igospodarenje nekretninamaTrumbićev put 25CAVTAT O B A V I J E S Opširnije
 • J A V N I N A T J E Č A J za davanje javnih površina u zakup radi prodaje robe na otvorenom u Cavtatu u sezoni 2017. +

  Temeljem čl.12 Odluke o zakupu javnih površina(Službeni oglasnik Općine Konavle broj 5/14)Općine Konavle raspisuje J A V N I N Opširnije
 • JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZAŠTITI OPĆINE KONAVLE ZA 2017.G. +

  JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZAŠTITI OPĆINE KONAVLE ZA 2017.G. Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Poziv za 25.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

 
 grb opcine konavle
   
Općinsko vijeće

Sazivam 25.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 21.ožujka 2017.g. (utorak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:


DNEVNI RED


1. Izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2016.g.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016.g.
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za 2016.g.
6. Izvješće o izvršenju Programa socijalno – zdravstvenih potreba u 2016.g.
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2016.g.
8. Izvješće o izvršenju Programa utroška boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista u 2016.g.
9. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2016.g.
10. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske – proizvodne i poslovne namjene „Kopačica" – Popovići.
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. za zaduženje kod OTP banke d.d. Hrvatska.
12. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Konavosko komunalno društvo d.o.o.Čilipi.
13. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nasada i uređenih zelenih površina u 2017.g.
14. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete u 2017.g.
15. Prijedlog Odluke o poništenju natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta u 2017.g.
16. Javna vatrogasna postrojba Konavle – davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
17. Luka Vidak i ostali – zahtjev za zaustavljanjem postupka koji se odnosi na izmjene granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Obod .
18. Stane Luetić-prijedlog Sporazuma o priznanju vlasništva nekretnine.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/17-01/25

UR.BROJ:2117/02-03/1-17-1

Cavtat,8.ožujka 2017.g.