• Predstavnici Judo kluba Konavle na prijemu kod načelnika općine


  U prostorijama općine Konavle Božo Lasić je danas primio predstavnike Judo kluba Konavle - predsjednika Sada Bečića, trenera Matka Klarića, i članove kluba Pera Tuku, višestrukog osvajača
  Opširnije
 • Projekt „Gumno" OŠ Cavtat


  U trenutku kada se većina okreće novim oblicima zabave učenici OŠ Cavtat poželjeli su na tren zastati i osjetiti dašak Konavala nekad. Inspiraciju su pronašli u kamenu kojeg su oblikovali i u savršeni krug povezali vrijedni Konavljani
  Opširnije
 • Uskoro energetska obnova OŠ Gruda


  Osnovna škola Gruda prošla je 2. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava za energetsku obnovu, obavijestili su iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt je, prema odluci Dubrovačko-neretvanske županije, pripremala županijska razvojna
  Opširnije
 • Slikovnice učenika OŠ Gruda


  U prostorijama Matice hrvatske Ogranak Konavle prezentirane 4 slikovnice učenika OŠ Gruda . Radi se o slikovnicama autora: Dominika Ivana Šapra ,Zaštita priroda ; Nikol Čupić, Ljepotica Ljuta; Stele Vukić , Ljubav pobjeđuje sve prepreke i Nine Dobrašin , Neočekivano putovanje
  Opširnije
 • U Konavlima izrađene nove kućice za zlatovrane


  U sklopu projekta Edukacija o promatranju i zaštiti ptica koji provode Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s
  Opširnije
 • Župan proglasio elementarnu nepogodu radi mraza  Župan Nikola Dobroslavić proglasio je elementarnu nepogodu za Općinu Konavle i gradove Metković, Ploče i Korčula te općine Blato, Vela Luka, Smokvica, Pojezerje, Ston i Lastovo.
  Opširnije
 • -5 u Konavoskom polju; uništene poljoprivredne kulture; Općina Konavle traži proglašenje elementarne nepogode


  U noći s petka na subotu u Konavoskom polju temperatura se spustila ekstremno nisko za ovo doba godine što je nanijelo ogromnu štetu na poljoprivrednim kulturama zbog čega će Općina Konavle zatražiti proglašenje elementarne nepogode
  Opširnije
 • Izmjene UPU Kopačica - Popovići  Općinsko vijeće Općine Konavle usvojilo je na posljednjoj sjednici izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske-proizvodne i poslovne namjene "Kopačica-Popovići, u okviru koje se planira reciklažno dvorište koje bi trebalo ublažiti probleme s otpadom na području Općine Konavle.
  Opširnije
 • Osnovana Udruga ugostitelja Općine Konavle  Ugostitelji s područja Općine Konavle dobili su svoju udrugu. Naime, u Cavtatu je osnovana Udruga ugostitelja Općine Konavle, a za predsjednika je izabran Mislav Burđelez. Udruga ugostitelja Općine Konavle ima i
  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Obavijesti

 • Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle +

  Poziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle (PDF) Opširnije
 • Rezultati izbora za članove općinskog vijeća Općine Konavle +

  Rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Konavle Opširnije
 • Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Konavle 2017. - 2.krug izbora +

  Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine. Konavle 2017. - 2.krug izbora Opširnije
 • Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja +

  Na temelju čl. 35 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle,  raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog Opširnije
 • Obavijest stanovnicima Konavala - besplatno na Lokrum +

  Nastavno na postignuti dogovor Općine Konavle i Javne ustanove Rezervat Lokrum pozivaju se stanovnici Konavala koji imaju prebivalište na području Opširnije
 • Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Konavle 2017. +

   Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Konavle 2017. Opširnije
 • Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, pridržavajući se Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, objavljuje Listu prednosti za pedagošku godinu 2017./2018. +

  Na temelju čl. 13. i čl. 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Poziv za 25.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle

 
 grb opcine konavle
   
Općinsko vijeće

Sazivam 25.sjednicu Općinskog vijeća Općine Konavle za 21.ožujka 2017.g. (utorak) u zgradi Općine Konavle u Cavtatu s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:


DNEVNI RED


1. Izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2016.g.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Konavle za 2016.g.
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za 2016.g.
6. Izvješće o izvršenju Programa socijalno – zdravstvenih potreba u 2016.g.
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu u 2016.g.
8. Izvješće o izvršenju Programa utroška boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista u 2016.g.
9. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2016.g.
10. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske – proizvodne i poslovne namjene „Kopačica" – Popovići.
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. za zaduženje kod OTP banke d.d. Hrvatska.
12. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Konavosko komunalno društvo d.o.o.Čilipi.
13. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nasada i uređenih zelenih površina u 2017.g.
14. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete u 2017.g.
15. Prijedlog Odluke o poništenju natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta u 2017.g.
16. Javna vatrogasna postrojba Konavle – davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
17. Luka Vidak i ostali – zahtjev za zaustavljanjem postupka koji se odnosi na izmjene granice pomorskog dobra na dijelu K.O. Obod .
18. Stane Luetić-prijedlog Sporazuma o priznanju vlasništva nekretnine.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović v.r.

KLASA:021-01/17-01/25

UR.BROJ:2117/02-03/1-17-1

Cavtat,8.ožujka 2017.g.