• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Obavijesti

 • JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZAŠTITI OPĆINE KONAVLE ZA 2017.G. +

  JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZAŠTITI OPĆINE KONAVLE ZA 2017.G. Opširnije
 • JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE KONAVLE ZA 2017.G. +

  JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE KONAVLE ZA 2017.G. Opširnije
 • JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE AKTIVNOSTIU SPORTU U OPĆINI KONAVLE ZA 2017. +

  JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE AKTIVNOSTIU SPORTU  U OPĆINI KONAVLE ZA 2017. Opširnije
 • JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE GODIŠNJEG PROGRAMA UDRUGA U SPORTU OPĆINE KONAVLE ZA 2017. +

  JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE GODIŠNJEG PROGRAMA UDRUGA U SPORTU OPĆINE KONAVLE ZA 2017. Opširnije
 • NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: Glavna kuharica – na određeno puno radno vrijeme +

  Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje Opširnije
 • NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ +

  Na temelju čl. 35 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ za obavljanje Opširnije
 • NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: MEDICINSKA SESTRA – na određeno vrijeme +

  Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97. i 107/07.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, raspisuje NATJEČAJ Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3